Skip to content

ברוכים הבאים לשירות האזרחי לרשות המיסים

* גילוי נאות - אנו גוף פרטי ולא משרד ממשלתי

אנו חברה פרטית המספקת שירות אזרחי עבור רשות המיסים ברישיון משרד האוצר

משרד האוצר
לוגו מס הכנסה
בנק ישראל